ZAŠTITARSKO-EKOLOŠKA UDRUGA PRODE IZ HODOŠANA IZABRALA JE NOVO VODSTVO UDRUGE

Dana 03.02.2018. godine održana je izborna skupština Zaštitarsko-ekološke udruge PRODE iz Hodošana, na kojoj je razriješen dosadašnji Upravni i Nadzorni odbor udruge.

Za novog predsjednika Udruge izabran je Kristian Vuk, dopredsjednika Kristijan Baranašić i za tajnicu Anita Višnić, koji su ujednom i članovi Upravnog odbora sa Ljubomirom Levačićem, Christianom Tišljarićem, Davidom Horvatom i Miljenkom Dominićem.

Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Božidar Mesarić i članove Mario Dominić i Katarina Vlahek.

U 2018. godini Udruga će provesti Zelenu čistku na području općine Donji Kraljevec, nastaviti će sa uređenjem parka i kućice kod šljunčare u Hodošanu, te će provesti edukaciju djece Osnovnih škola Hodošan i Donji Kraljevec u prirodi, uz održavanje krosa i praktične radionice kako se postupa sa otpadom pronađenim u prirodi, te sanacija istog.

Izabrano vodstvo zahvaljuje se članovima Udruge na ukazanom povjerenju, te će svojim radom i zalaganjem to i potvrditi.

Predsjednik Udruge

Kristian Vuk