OPĆINA DONJI KRALJEVEC: Odbor za izbor i imenovanja: IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

KLASA: 021-05/17-01/53 URBROJ: 2109-06-18-07

Donji Kraljevec, 01.02.2018.

Na temelju članka 10. stavak 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine”, broj 41/14), članka 7. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 12/17),

Odbor za izbor i imenovanja na sjednici održanoj dana 01.02.2018., donio je IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE DONJI KRALJEVEC s popisom važećih kandidatura:

1.Košarkaški klub Donji Kraljevec
JURAJ BELOVARI, Donji Kraljevec, Mlinska 5 (kandidat)
MIHAEL RUŽIĆ, D.Kraljevec, Gornji kraj 54A (zamjenik kandidata)

2.Hrvatska demokratska zajednica
IVAN BOROVIĆ, Donji Pustakovec 89 (kandidat)
IVANA BERGOVEC, Hodošan,Zlatoljska 2 (zamjenica kandidata)

3.Puhački orkestar Općine Donji Kraljevec
LUKA HABUŠ, D. Kraljevec, Gornji kraj 123d (kandidat)
DIANA CVEK, D.Kraljevec, Gornji kraj 5 (zamjenica kandidata)

4.Hrvatska seljačka stranka – Općinska organizacija općine Donji Kraljevec
IVAN BLAZEKA, D.Kraljevec,  (kandidat)
DANIEL ČONKA, Donji Pustakovec (zamjenik kandidata)

5.Općinska organizacija Socijaldemokratska partija
SANDRO SADIKOVIĆ, D. Kraljevec, Dravska 8 (kandidat)
LAURA BALOG, D.Kraljevec, Kralja Tomislava 6 (zamjenica kandidata)

 

Popis kandidatura za Savjet mladih (pdf)

Odbor za izbor i imenovanje utvrdio je daje u propisanom roku pristiglo 5 prijedloga te svi udovoljavaju formalnim uvjetima iz javnog poziva stoga je moguće provesti postupak izbora po predstavničkom tijelu Općinskom vijeću.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavit će se Općinskom vijeću općine Donji Kraljevec te će se objaviti na mrežnim stranicama Općine Donji Kraljevec.