najava: SAZVANA 6.sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Klasa:021-05/18-01/2 Ur.broj:2109-06-18-01
D. Kraljevec, 02.02.2018.

 

Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

SAZIVAM 6.sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za ČETVRTAK, 8. veljače 2018. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1.Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Donji Kraljevec  ,
2.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća  ,
3.Prijedlog odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec  ,
4.Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec  ,
5.Prijedlog odluke o potpisivanju Sporazuma o suradnji s LilaWay  ,
6.Prijedlog odluke o potpisivanju Ugovora o dodjeli zemljišta za postavljanje automatske meteorološke postaje  ,
7.Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

 

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:

– aktualnih 30 minuta,
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika.

Na sjednicu pozivam:

a)načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b)zamjenika načelnika, gosp. Mladena Čavleka,
c)predstavnike sredstava javnog priopćavanja.

Predsjednik OV: Zoran Strahija, v.r.

Poziv_06sjOV_2018

,