DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJI KRALJEVEC: Održana skupština društva

IZVJEŠĆE UPRAVNOG ODBORA

Aktivnosti DVD-a Donji Kraljevec su 2017. godine ponajviše bila usmjerena ka poboljšanja radnih uvjeta u društvu, edukaciji članova društva, radu sa mlađim naraštajima, te postizanju ciljeva određenih planom rada.

Vatrogastvo nije samo gašenje požara, već i sprečavanje nastanka požara. Zbog toga je potrebno educirati stanovništvo o samim opasnostima nastanka požara. U tu svrhu je bilo potrebno pregledati hidrantske mreže u naselju što činimo svake godine, obaviti preglede kombajna u pred žetvenoj sezoni. Vlasnici kombajna su bili ukratko upoznati sa protupožarnom preventivom, odnosno sa ponašanjem u slučaju požara te im je tom prilikom uručen propagandni letak. Ujedno smo obavili i preventivne preglede domaćinstva.

 Društvo se u protekloj 2017. god. sastalo na 7 sastanka, a gdje su glavne točke bile :

  • Pitanja organizacijskog tipa
  • Preventivni pregledi
  • Uvježbavanje i takmičenja
  • Održavanje opreme

 • Realizacija programa rada i financijskog plana

 Treba napomenuti da se iznimno puno ulaže u sam rad društva. Kao rezultat toga je i priznanje VZMŽ na osvojenom drugom mjestu na bodovanju za 2016. god. u kategoriji središnje postrojbe vatrogasnih društva u Međimurskoj županiji.

Svakodnevno se susrećemo sa svakojakim poteškoćama pogotovo financijske naravi, ali uvijek na neki način uspijevamo doći do potrebnih sredstava za nabavku prijeko potrebne opreme koja je nužna za rad društva. Što se tiče opreme možemo reći da je DVD-o Donji Kraljevec jedno od bolje opremljenih društava u Međimurju. Kao što se može vidjeti 2017.godine je postavljena fasada na Domu kulture i na našoj garaži. Sljedeći zadatak nam je postaviti nova garažna vrata tako da se može i pročelje garaže završiti. Vrata su pripremljena, te je samo potrebno naći vremena za obaviti te radove.

DVD-o Donji Kraljevec osim garaža posjeduje i prostoriju za sastanke, ured za rukovodstvo društva, garderobu sa 36 ormarića opremljenih sa kompletnom osobnom zaštitnom opremom, sanitarni čvor sa kupaonicom te kuhinju.

U sklopu edukacije pripadnika DVD-a Donji Kraljevec, posjetili smo FF Pistorf u Republici Austriji gdje smo sudjelovali u zajedničkoj vježbi. Educirali su se i oni najmlađi odn. DVD-o Donji Kraljevec je i 2017. godine posjetilo dječji vrtić i OŠ Donji Kraljevec.

Isto tako smo se uvježbavali i za razna natjecanja na kojima smo sudjelovali te postigli zadovoljavajuće rezultate.

DVD Donji Kraljevec je ove godine bio domaćin Županijskog takmičenja za veterane. Takmičenje je bilo internacionalnog karaktera jer su na njemu nastupale i ekipe iz Slovenije i Mađarske. Na takmičenju se okupilo više od 120 takmičara u 17 ekipa.

Što se tiče samih intervencija, tijekom 2017 godine imali smo 17 intervencija, manji dio požarnih, dok su ostale intervencije bile tehničke.

Osim toga održali smo i dežurstva i to :

– dežurstvo i regulaciju prometa tijekom trajanja Voćarskog sajma,
– dežurstvo tijekom predžetvene sezone
– te dežurstvo kod paljenja vuzmenki.

Svake godine DVD Donji Kraljevec obilježava i dan Sv. Florijana odlaskom na Svetu misu. Ove godine je centralna proslava održana u Donjem Kraljevcu, na kojoj su se osim domaćina okupili i članovi ostalih društava iz VZPO D.Kraljevec-Goričan.

DVD Donji Kraljevec je uspješno surađivao i sa svim ostalim društvima u Općini Donji Kraljevec.

Na žalost ove su nas godine napustila dva dugogodišnja člana društva. Počasni predsjednik društva Stjepan Fileš, te tragično preminuli član društva Miroslav Zrna. Ovim putem im zahvaljujemo na njihovom doprinosu u radu društva.

Zahvaljujemo i Općini D. Kraljevec, načelniku općine gospodinu Horvatu, MO D. Kraljevec , sponzorima i donatorima, te svim žiteljima naše Općine koji su na bilo koji način pomogli i olakšali društvu ostvarivanje zacrtanih ciljeva.

 

IZVJEŠĆE ZAPOVJEDNIKA

Zapovjedništvo DVD-a, u sastavu :

 • Bojan Barlović – zapovjednik
 • Aleksandar Zdravković – dozapovjednik
 • Tota Tihomir – član
 • Željko Tizaj – spremištar
 • Zapovjedništvo društva je protekle godine svoje djelovanje ponajviše usmjerilo na preventivne radnje sprečavanja nastajanja požara, gašenje nastalih požara , pružanja pomoći u raznim tehničkim intervencijama, te svoje kapacitete u radu usmjerilo uvježbavanju članova za moguće intervencije.  Društvo je održalo povodom mjeseca SVIBNJA- zaštite od požara , predavanje u Osnovnoj Školi u D. Kraljevcu i dječjem vrtiću Ftiček u Donjem Kraljevcu. Podijelili smo promidžbene letke, također smo vršili protupožarnu dežurstvo prilikom žetvene sezone, na poljima okolice naselja i tijekom spaljivanja vuzmenke u Donjem Kraljevcu.Tijekom mjeseca studenog, 12 članova postrojbe bilo je na specijalističkoj obuci za unutarnju navalu, tehničke intervencije i relejnu dobavu vode na visinama. Obuka se održavala kod prijateljskog DVD-a Pistorf u Republici Austriji.INTERVENCIJE Svake godine intervencije su sve teže i složenije gdje se većinom bez dišnih aparata i opreme za odimljavanje prostora ne možete raditi. Tako da se i u tom segmentu moramo bolje pripremiti kako bi bili što spremniji za takva stanja, a ujedno i nabaviti opremu koja nedostaje, a dotrajalu zamijeniti te posebno nabavljati opremu prema standardima i pravilnicima. Ove godine smo radi tih potreba nabavili i termo kameru te druge električne alate koji su potrebni kod tehničkih intervencija. NATJECANJA Društvo u sastavu ima 2 interventne postrojbe koje broje 30 članova, liječnički ispitane i većim djelom opremljene osobnom zaštitnom opremom.
 • U voznom parku nalazi se:
 • OPREMA NA RASPOLAGANJU
 • Društvo je sudjelovalo na natjecanju VZO D.Kraljevec – Goričan, sa jednom muškom B ekipom. Na natjecanju djece i mladeži VZMŽ sa 3 ekipa , te na natjecanju u Gonjem Kuršancu sa ručnom zaprežnom špricom . Sa 3 odjeljenja DVD-a D.Kraljevec sudjelovali smo i na natjecanju sa ručnim štrcaljkama u Sv. Mariji, i tom prilikom opet osvojili 1. mjesto te prelazni pehar. Ženska ekipa osvojila je 2.mjesto. Članovima koji su sudjelovali na ovim natjecanjima ovim putem još jedanput čestitam i zahvaljujem na njihovom trudu, posebno veteranima, koji i dan danas sudjeluju maksimalno u radu i natjecanjima, te se kao zapovjednik izuzetno ponosim njima.
 •  
 • Interventna postrojba protekle je godine intervenirala 17 puta, od toga je bilo 7 požarnih intervencija, zatim 8 tehničkih intervencija, i 2 protupožarna dežurstva.
 • Održano je i dežurstvo na sajmu voćarstva u Donjem Kraljevcu zajedno sa ostalim društvima iz VZO D.Kraljevec – Goričan
 • Interventne postrojbe društva ove godine održale su više taktičkih vježbi kako bi bile što uvježbanije za moguće požarne i tehničke intervencije, članovi postrojbe pregledali su kompletnu podzemnu i nadzemnu hidrantsku mrežu u naselju tokom travnja mjeseca 2017. Mreža je najvećim djelom ispravna a za manje greške obaviještena su odgovorna tijela. Također je ove godine izvršen i preventivni pregled domaćinstva tj. objekata u Donjem Kraljevcu.
 • PREVENTIVNE RADNJE I VJEŽBE
 • Navalno vozilo STEYR 791 sa visokotlačnom pumpom
 • Kombi vozilo BOXER
 • Tehničko vozilo MERCEDES 814
 • Zapovjedno vozilo BMW 525 d
 • Mehaničke ljestve 18 m visine
 • Auto prikolica s pripadajućom opremom

 

Društvo također posjeduje motornu pumpu ZIEGLER, ROSENBAUER , HONDA, TOMOS, muljnu pumpu, 3 kompleta hidrauličnih škara i razupora, 4 agregata za struju, razne manje potopne, pumpe, sa pripadajućom opremom, 9 aparata za zaštitu dišnih organa i drugu potrebnu opremu za rad. Ovom prilikom trebam napomenuti da jedan dio opreme još uvijek nedostaje, isto tako da smo određenu opremu zbog dotrajalosti i zastarjelosti obavezni zamijeniti u nadolazećim razdoblju kako bi mogli zadovoljiti pravilnik o minimalnoj opremljenosti.

Protekle je godine suradnja sa vatrogascima iz profesionalne vatrogasne postrojbe Regensburg i dobrovoljnim vatrogasnim društvima Pistorf bila izuzetno dobra i uspješna. Velike zasluge ima g. Andrija Ribić, naš član, zadužen za međunarodnu suradnju i nabavku opreme iz donacija, koji je imao pune ruke posla, te je tako ove godine DVD Donji Kraljevec primio sljedeću opremu iz donacija :

 • Ručne svjetiljke, signalizaciju
 • Vatrogasne opasače, preko 30 kom
 • Vatrogasne sjekire
 • Vatrogasne kožne i gumene čizme
 • Zaštitna interventna odjela preko 50 kom
 • Zaštitne kacige preko 30 kom
 • Specijalna odijela za prilaz vatri
 • dimovuk
 • Odjela za zaštitu od kemikalija

 

PODJELA PRIZNJANJA I SPOMENICA

Spomenica za 20 godina rada u društvu:

Josip Kovač
Antun Gosarić

Spomenica za 30 godina rada u društvu:

Božidar Cvek

 

Zahvalnice su uručene :

FreiwiligeFeuerwehr Pistorf
Andreas Fuchs
Bernard Wursch
Andrija Ribić
Antun Car – AC instalacije
Dejan Mikec
Macini kolači d.o.o.

,