DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC: ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za odgojitelja

DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK” DONJI KRALJEVEC
ČAKOVEČKA 7/1

KLASA:100-01/18-01/01
URBROJ:2109-79-18-01

Donji Kraljevec,07.02.2018.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA”FTIČEK”DONJI KRALJEVEC

Na svojoj 1/2018. sjednici održanoj 06.02.2018.god.,Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu:Vrtić),temeljem čl.26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13) ,čl.26.Statuta Vrtića i čl.9.Pravilnika o radu donijelo

ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za odgojitelja

natječaj za odgojitelja   (word)

1.odgojitelj:-jedan izvršitelj m/ž za rad na neodređeno puno radno vrijeme

uvjeti:-prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih radnika,te vrsti stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
-životopis
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-dokaz o hrvatskom državljanstvu
-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci

Natječaj traje  od 07.02.2018. do 16.02.2018.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić”Ftiček”Donji Kraljevec,Čakovečka 7/1, 40320 Donji Kraljevec-za natječaj.

Ravnatelj: Irena Čevizović
Predsjednik Upravnog vijeća: Zoran Strahija

Dostaviti:
1.mrežne stranice Općine Donji Kraljevec
2.mrežne stranice i oglasne ploče HZZ-a
3.oglasna ploča Vrtića
4.arhiva

, ,