Tablica korisnika pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda u 2017. godini

 Uslijed učestalih upita i prigovora korisnika pomoći, o načinu i visini dodijeljenih sredstva pomoći, objavljujemo tablicu korisnika pomoći s dodijeljenim iznosima koju je utvrdilo Ministarstvo poljoprivrede s Državnim povjerenstvom za procjenu štete od elementarnih nepogoda za područje Međimurske županije, te je proslijeđena općinama i gradovima.

 

RASPORED SREDSTAVA DODJELE POMOĆI ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA ZA OPĆINU DONJI KRALJEVEC

Isplata mraz

 

, ,