Odluku povjerensta o sukobu interesa

REPUBLIKA HRVATSKA
Broj: 711-I-69-P-166-17/18-04-8
Zagreb, 11. siječnja 2018.g.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o sprečavanju sukoba interesa („Narodne novine” broj 26/11., 12/12., 126/12., 48/13. i 57/15.,u daljnjem tekstu: ZSSI), povodom neanonimne prijave mogućeg sukoba interesa podnesene protiv dužnosnika Miljenka Horvata, općinskog načelnika Općine Donji Kraljevec,na 205. sjednici, održanoj 11. siječnja 2018.g.,

donosi sljedeću ODLUKU :

Postupak za odlučivanje o sukobu interesa protiv dužnosnika Miljenka Horvata, općinskog načelnika Općine Donji Kraljevec, povodom navoda iz podnesene neanonimne prijave, neće se pokrenuti s obzirom da iz prikupljenih podataka i dokumentacije ne proizlazi da je postupanjem dužnosnika došlo do povrede odredbi ZSSI-a.

https://www.sukobinteresa.hr/sites/default/files/akti/2018/p-166-17-18-04.pdf

 

 

, ,