JAVNI POZIV ZA PRIJEDLOGE ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

JAVNI POZIV ZA PRIJEDLOGE ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Općina Donji Kraljevec pristupa  izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

U svrhu učinkovitije pripreme stručnih rješenja za izradu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana upućuje se javni poziv građanima da svoje prijedloge za  izmjene i dopune PPU Općine Donji Kraljevec predaju Općini preko pripremljenog obrasca.

Pristigli prijedlozi razmatrat će se u odnosu na stručne kriterije koji obuhvaćaju usklađenost sa zakonskom regulativom i Prostornim planom Međimurske županije, te primjerenost prijedloga prostornim mogućnostima i konceptu razvoja Općine.

Rok za predaju prijedloga je 02. veljače 2018.

prilozi:

obrazac izmjene PPUO

poziv za izmjenu PPUO

 

, ,