JAVNI POZIV ZA PRIJEDLOGE ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa:350-02/18-01/1 Ur.br:2109-06-18-51
Donji Kraljevec, 10.07.2018.

 

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine” broj 153/13 i 65/17), Općina Donji Kraljevec, Jedinstveni upravni odjel, kao nositelj izrade obavještava javnost O IZRADI VII. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC – CILJANE IZMJENE I DOPUNE
(„Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/04, ispr. 11/04,10/06,12/08, 9/11, 20/13,13/16 i15/17)

Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec donijelo je Odluku o izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13, 13/16 i 15/17).

Detaljne informacije o tijeku izrade Prostornog plana mogu se dobiti u Općini Donji Kraljevec, Jedinstveni upravni odjel, Kolodvorska 52d, 40 320 Donji Kraljevec, ili upitom na broj 040 655 126.

Jedinstveni upravni odjel

prilog:

Obavijest PPUO20180710 (10.07.2018.)

 

 

JAVNI POZIV ZA PRIJEDLOGE ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Općina Donji Kraljevec pristupa  izradi VII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

U svrhu učinkovitije pripreme stručnih rješenja za izradu VII. izmjena i dopuna Prostornog plana upućuje se javni poziv građanima da svoje prijedloge za  izmjene i dopune PPU Općine Donji Kraljevec predaju Općini preko pripremljenog obrasca.

Pristigli prijedlozi razmatrat će se u odnosu na stručne kriterije koji obuhvaćaju usklađenost sa zakonskom regulativom i Prostornim planom Međimurske županije, te primjerenost prijedloga prostornim mogućnostima i konceptu razvoja Općine.

Rok za predaju prijedloga je 02. veljače 2018.

prilozi:

obrazac izmjene PPUO

poziv za izmjenu PPUO

 

, ,