JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Općinski načelnik
Klasa: 400-08/18-01/6
Ur.broj: 2109-06-18-1
Donji Kraljevec  08.01.2018.

JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Pozivaju se korisnici proračuna Općine Donji Kraljevec da dostave:

1.Obrazac PROR-POT za razdoblje od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine
i  kopije vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/izdatak iskazan u obrascu

Korisnici proračuna Općine Donji Kraljevec koji ne dostave traženu dokumentaciju do navedenog roka biti će izuzeti iz financiranja u 2018. godini.

Rok za dostavu dokumentacije je  31.01.2018.  godine, na adresu Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, Donji Kraljevec.

Načelnik Općine Donji  Kraljevec
Miljenko Horvat

prilog:

OBRAZAC PROR-POT

, ,