PRETHODNO SAVJETOVANJE: Rekonstrukcija dječjeg vrtića „Ftiček“ u Donjem Kraljevcu (radovi na unutarnjem uređenju)

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Općina Donji Kraljevec nastavno na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi za predmet nabave  Rekonstrukcija dječjeg vrtića „Ftiček“ u Donjem Kraljevcu (radovi na unutarnje uređenju), evidencijski broj nabave: 1-18-MN-2, objavljuje

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi

izvješće-o-prethodnom-savjetovanju-dječji-vrtić-Ftiček-2017 (word)

U provedenom postupku prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima nije bilo primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt Dokumentacije o nabavi.

 


 

Temeljem članka 198. stavka 4 Zakona o javnoj nabavi (NN broj: 120/2016) (u daljnjem tekstu ZJN 2016) Općina Donji Kraljevec koju zastupa načelnik Miljenko Horvat, dipl.inf., objavljuje IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA za predmet nabave: Rekonstrukcija Dječjeg vrtića „Ftiček” u Donjem Kraljevcu (radovi na unutarnjem uređenju)

IZVJEŠĆE O PRIHVAĆENIM I NEPRIHVAĆENIM PRIMJEDBAMA I PRIJEDLOZIMA (pdf)


 

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

KLASA:404-01/18-01/6
URBROJ:2109-06-18-01

Evidencijski broj nabave:1-18-MN-2

DOKUMENTACIJA O NABAVI

Upute ponuditeljima za izradu ponude

Predmet nabave:

Rekonstrukcija dječjeg vrtića „Ftiček“ u Donjem Kraljevcu (radovi na unutarnjem uređenju)

Temeljem članka 198. stavka 3. ZJN 2016, Općina Donji Kraljevec je Nacrt Dokumentacije o nabavi, koja sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterij za kvalitetni odabir gospodarskog subjekta, kriterij za odabir ponude, projektnu dokumentaciju stavila na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima javnom objavom na svojim internetskim stranicama; www.donjikraljevec.hr.

DON – Vrtić rekonstrukcija (doc)

– Prethodno savjetovanje prethodno savjetovanje

– Glavni arhitektonski projekt G.03 G.03 (pdf)

– Glavni arhitektonski projekt G.06 G.06  (pdf)

– Glavni arhitektonski projekt G.07 G.07 (pdf)

– Glavni arhitektonski projekt G.08 G.08 (pdf)

-Glavni arhitektonski projekt G.09 G.09 (pdf)

-Glavni arhitektonski projekt G.10 G.10 (pdf)

-Troškovnik – elektroinstalacije troškovnik – elektroinstalacije  (xls)

-Troškovnik – građevinsko – obrtnički troškovnik – građevinsko – obrtnički (xls)

-Troškovnik – strojarski troškovnik – strojarski (xls)

-TROŠKOVNIK VRTIĆ -sveukupna rekapitulacija TROŠKOVNIK VRTIC -sveukupna rekapitulacija (xls)

-Troškovnik -vodovod i kanalizacija troskovnik-vodovod i kanalizacija (xls)

 

, , ,