Sv. Juraj u Trnju: priredba povodom božićnih blagdana

Pozivamo vas na priredbu povodom božićnih blagdana 17.12.201 7.g.-(nedjelja) u 15.00 sati, koja će se održati u društvenom domu u Svetom Jurju u Trnju.

Uz prigodnu priredbu izvršit će se podjela dječjih darova za učenike područne škole, za djecu od 0-7 godina iz sv. Jurja u Trnju, te za djecu koja žive van sv. Jurja a imaju djeda ili baku koji žive u sv. Jurju.

Organizator- područna škola i mjesni odbor- Sveti Juraj u Trnju

, , ,