Općina: Plan gospodarenja otpadom i odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom i Odluka o načinu prikupljanja otpada

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Jedinstveni upravni odjel

Temeljem članka 30. stavak 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013. i 73/2017.), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/2017.)  i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13.),  Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na svojoj 4. Sjednici održanoj dana 06.12.2017. donosi
ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNIH USLUGA PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I  BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC

ODLUKa o načinu prikupljanja otpada 2017

Temeljem članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 4.sjednici održanoj dana 06.12.2017. godine donijelo je ODLUKU O PRIHVAĆANJU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022.godine

ODLUKE, o prihvaćanju plana gospodarenja otpadom 6.12.2017

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom Opcine Donji Kraljevec 2017-2022

 

 

, , ,