OPĆINA DONJI KRALJEVEC: SAZVANA 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Klasa:021-05/17-01/51 Ur.broj:2109-06-17-01

Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

SAZIVAM 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za SRIJEDU, 20. prosinac 2017. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1.Prijedlog odluke o 1. izmjenama i dopunama Proračuna za 2017. g.,

a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa za 2017.g. ,
b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi za 2017.g. ,
c) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u sportu za 2017.g. ,
d) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017.g.
e) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.,
f) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. g.,

2.Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2018. g.,

a) Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Donji Kraljevec za 2018.g. i projekciju plana razvojnih programa za 2019. i 2020.g.,
b) Program javnih potreba u kulturi za 2018.g.,
c) Program javnih potreba u sportu za 2018.g.,
d) Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2018.g.,
e) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. g.,
f) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.g.,

3. Prijedlog odluke o prekoračenju po poslovnom računu,
4. Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Donji Kraljevec,
5. Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec,
6. Ostala pitanja i informacije.

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
– aktualnih 30 minuta,
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika.

Na sjednicu pozivam:
a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenika načelnika, gosp. Mladena Čavleka,
c) ravnateljicu dječjeg vrtića „Ftiček”, gđu. Irenu Čevizović,
d) ravnateljicu Centra dr. Rudolfa Steinera, gđu. Dijanu Posavec,
e) predsjednike mjesnih odbora,
f) predstavnike sredstava javnog priopćavanja.

Predsjednik OV: Zoran Strahija, v.r.

, ,