OPĆINA DONJI KRALJEVEC: SAZVANA 4. sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Klasa:021-05/17-01/44 Ur.broj:2109-06-17-01 D. Kraljevec, 01.12.2017.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec SAZIVAM 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za SRIJEDU, 06. prosinac 2017. godine s početkom u 18,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED

1.Prvo čitanje Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. g.,
2.Financijsko izvješće sa 12. Međunarodnog voćarskog sajma,
3.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Donji Kraljevec,
4.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2017.g.,
5.Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih aktivnosti u 2018.g.  ,
6.Socijalni program Općine Donji Kraljevec za 2018.g.,
7.Pravilnik o jednostavnoj nabavi,
8.Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2017. godinu,
9.Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Donji Kraljevec za 2018.g.,
10.Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2018. godinu,
11.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
12.Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Donji Kraljevec,
13.Prijedlog odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec,
14.Prijedlog odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu,
15.Prijedlog Plana gospodarenje otpadom Općine Donji Kraljevec za razdoblje 2017.2022. Godine,
16.Prijedlog odluke o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Donji Kraljevec,
17.Prijedlog odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Općine Donji Kraljevec,
18.Prijedlog odluke o cijeni građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Donji Kraljevec,
19.Prijedlog odluke o otkupu zemljišta u naselju Donji Kraljevec,
20.Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za čišćenje snijega na području Općine Donji Kraljevec,
21.Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

 Prije prelaska na dnevni red:

– aktualnih 30 minuta,
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika sa 3. sjednice.

Na sjednicu pozivam:
a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenika načelnika, gosp. Mladena Čavleka, f) predstavnike sredstava javnog priopćavanja.

Predsjednik OV: Zoran Strahija

, ,