DVD DONJI KRALJEVEC – ODRŽANA TAKTIČNA POKAZNA VJEŽBA SA DVD PISTORF U AUSTRIJI

IZVJEŠĆE  SA ODRŽANE TAKTIČKO POKAZNE VJEŽBE

Dana 18.11.2017.,u suradnji sa DVD PISTORF, iz Austrije održali smo taktičku pokaznu vježbu u kojoj je sudjelovalo 11  pripadnika interventne postrojbe DVD –a Donji Kraljevec.

Tema vježbe je bila spašavanje u tehničkim intervencijama, spašavanje unesrećenih iz automobila prilikom prometne nesreće,  te druga vježba gašenje požara u objektu, upotrebom unutarnje navale , uz korištenje najnovije tehnologije i opreme koja je na raspolaganju ,  te korištenje relejne dobave vode na visokom, brdovitom terenu.
Na samim kraju vježbe, odnosno druženja, primili smo donaciju od navedenog DVD-a, it 30 kom zaštitnih kaciga, 50 kom zaštitnih odjela, uređaj za odimljavanje-dimovuk, zaštitne čizme , tlačne cijevi i drugu opremu.

Na vježbi su sudjelovali sljedeći članovi :

Bojan Barlović, Dragutin Glad, Marijan Blažeka, Tisaj Nenad, Robertina Zdravkovič, Petra Križaj, Alen Kovač, Andrija Ribič, Josip Balent, Lepen Đuro, Valerija Čižmak

Zapovjednik DVD-a
Bojan Barlović

, ,