Općina Donji Kraljevec : IZVJEŠĆA O JAVNOJ RASPRAVI TE IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI II. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA INDUSTRIJSKE ZONE U DONJEM KRALJEVCU („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/02 i 9/14)

Izvjesce_o_javnoj_raspravi_II_ID_DPU_D_Kraljevec_ind_zona_2017

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06,12/08, 9/11, 20/13 i 13/16)

Izvjesce_o_javnoj_raspravi_VI_ID_PPUO_D_Kraljevec_2017

, , ,