OPĆINA DONJI KRALJEVEC: Sazvana 3. sjedica OV Općine Donji Kraljevec

Klasa:021-05/17-01/41 Ur.broj:2109-06-17-01 D. Kraljevec, 20.10.2017.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

SAZIVAM 3.sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za  ČETVRTAK, 26. listopada 2017.g. u 19,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D. Za sjednicu predlažem:

Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Donji Kraljevec održane 03.08.2017. godine.

 

Dalje predlažem slijedeći dnevni red koji glasi:

DNEVNI RED

1.Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za potrošače Općine Donji Kraljevec,
2.Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec,
3.Prijedlog izmjena i dopuna godišnjeg plana davanja koncesija u 2017.g.,
4.Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec,
5.Prijedlog odluke o početnoj godišnjoj naknadi za koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec,
6.Prijedlog odluke o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Donji Kraljevec /materija u prilogu/,
7.Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
– aktualnih 30 minuta,
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika.

Na sjednicu pozivam:

a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenika načelnika, gosp. Mladena Čavleka,
c) predstavnike sredstava javnog priopćavanja.

Predsjednik OV: Zoran Strahija, v.r.