OPĆINA DONJI KRALJEVEC: JAVNA RASPRAVA o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Jedinstveni upravni odjel

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka načelnika Općine Donji Kraljevec, Klasa: 350-02/17-01/2, Urbroj: 2109-06-17-38 od 04.10.2017. godine te Klasa: 021-05/02-02/22, Urbroj: 2109-06-17-74 od 04.10.2017. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA  o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec
ciljane izmjene i dopune („Službeni gl. Međ. žup.“ br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13 i 13/16), te
II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu („Službeni gl. Međ. žup.“ br. 5/02 i 9/14)

OGLAS_o_otvaranju_javne_rasprave_ID_PPUO_Donji_Kraljevec_DIJELA_IND_ZONE_2017

1.Javna rasprava o prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec – ciljane izmjene i dopune („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13 i 13/16), trajati će od 17.10.2017. do 01.11.2017.

2.Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/02 i 9/14) trajati će od 17.10.2017. do 01.11.2017.

3.Javni uvid u Prijedlog VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec – ciljane izmjene i dopune („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13 i 13/16), te II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/02 i 9/14) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, 40 320 Donji Kraljevec svakog radnog dana u vremenu od 7,00 do 15,00 sati i na web stranicama Općine Donji Kraljevec www.donjikraljevec.hr.

4.Javno izlaganje Prijedloga VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec – ciljane izmjene i dopune („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 3/04, ispr. 11/04, 10/06, 12/08, 9/11, 20/13 i 13/16), organizirat će se u prostorijama Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, dana 18.10. 2017. g. u 11:00 sati.

5.Javno izlaganje Prijedloga II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela industrijske zone u Donjem Kraljevcu („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 5/02 i 9/14) organizirat će se u prostorijama Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, dana 18.10. 2017. g. u 11:30 sati.

6.Primjedbe i prijedloge sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 01.11.2017. godine i to na slijedeći način:
– postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
– davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,
– upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52d, 40 320 Donji Kraljevec

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Klasa:350-02/17-01/2
Urbroj:2109-06-17-39
Donji Kraljevec,04.10.2017.

, , , , , , ,