OPĆINA DONJI KRALJEVEC: JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Nacrta plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kraljevec za razdoblje od

 

 

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Jedinstveni upravni odjel

Na temelju zaključka načelnika Općine Donji Kraljevec, KLASA: 022-05/17-01/46, URBROJ: 2109-06-17-01 od 26.09.2017. godine objavljuje se

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu Nacrta plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kraljevec za razdoblje od
2017.–2022. godine

Javna rasprava prijedlog nacrta plana gosp. otpadom 2017

1.Javna rasprava  o prijedlogu Nacrta plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 2017.–2022. godine trajati će 30 dana od dana objave na Internet stranici Općine Donji Kraljevec www.donjikraljevec.hr, zaključno s 27.10.2017. godine.

2.Primjedbe i prijedloge sudionici mogu podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Donji Kraljevec pismenim putem, upućivanjem pisanih prijedloga ili putem e-maila : opcina@donjikraljevec.hr

3.Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kraljevec za razdoblje 2017.-2022. godine dostupan je u prilogu Nacrta plana gospodarenja otpadom Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 2017.-2022. godine na stranicama Općine Donji Kraljevec, www.donjikraljevec.hr

 

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

 

KLASA: 351-01/17-01/9
URBROJ: 2109-06-17-01
Donji Kraljevec, 27.rujan 2017.

 

OBRAZAC SUDJELOVANJA U SAVJETOVANJU O NACRTU PROPISA ILI AKTA

OBRAZAC savjetovanja 2017 

PRIJEDLOG NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE DONJI KRALJEVEC ZA RAZDOBLJE 2017.-2022. GODINE

PRIJEDLOG NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2017

PLA-GOT-2-plan gospodarenja otpadom Opcine Donji Kraljevec 2017-2022 konacno 2

, , , , , , , ,