Prethodno savjetovanje – REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA „FTIČEK“ U DONJEM KRALJEVCU (radovi na unutarnjem uređenju)

PRETHODNO SAVJETOVANJE

 

Prethodno savjetovanje – REKONSTRUKCIJA  DJEČJEG VRTIĆA „FTIČEK“ U DONJEM KRALJEVCU (radovi na unutarnjem uređenju)
E-2/MV-RA/17 – REKONSTRUKCIJA  DJEČJEG VRTIĆA „FTIČEK“ U DONJEM KRALJEVCU (radovi na  unutarnjem uređenju)

 

D.Kraljevec, 14.08.2017.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  – Rekonstrukcija dječjeg vrtića  „Ftiček“ u Donjem Kraljevcu , evidencijski broj nabave: C2-2/MA-RA/17

Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, 40320 Donji Kraljevec priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Rekonstrukcija  dječjeg vrtića „Ftiček“ u Donjem Kraljevcu  (radovi na unutarnjem uređenju) ,

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: opcina@donjikraljevec.hr

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave u EOJN.

Nacrt Dokumentacije o nabavi u nastavku.

Prethodno-savjetovanje-dječji vrtić-2017-za-objavu-s-dokumentacijom-za-natječaj

dječji vrtić

donji_kraljevec_DV_kat_nacrt_2_840x297_mm

, , , , ,