POLJOKOMUNALNO REDARSTVO OPĆINE DONJI KRALJEVEC :POZIV NA DOSTAVU PODATAKA O AZBESTNOM MATERIJALU

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
POLJOKOMUNALNO REDARSTVO

 

POZIV NA DOSTAVU PODATAKA O AZBESTNOM MATERIJALU

Pozivaju se vlasnici građevinskih objekata na kojima se nalazi azbestni građevni materijal , da dostave podatke o lokacijama i vrsti građevine na kojima se nalazi azbestni materijal .

Podaci se prikupljaju u svrhu planiranja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest NN 69/16) .

Podaci se mogu dostaviti popunjavanjem obrasca  u prostorijama Općine – Jedinstveni upravni odjel – Poljokomunalno redarstvo .

 

Poljokomunalni redar:Robert Balent

 

, , , , , , ,