DJEČJI VRTIĆ”FTIČEK”DONJI KRALJEVEC: ODLUKA o raspisivanju javnog natječaja za odgojitelja

DJEČJI VRTIĆ “FTIČEK”
DONJI KRALJEVEC
ČAKOVEČKA 7/1

KLASA:601-01/17-01/01
URBROJ:2109-79-17-01
D.Kraljevec,12.07.2017.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA”FTIČEK”DONJI KRALJEVEC

Na svojoj 35. sjednici održanoj 12.07.2017.god.,Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Ftiček”Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu: Vrtić),temeljem čl.26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13) ,čl.26.Statuta Vrtića i čl.9.Pravilnika o radu donijelo ODLUKU o raspisivanju javnog natječaja za odgojitelja

1.odgojitelj:-jedan izvršitelj m/ž za rad na određeno puno radno vrijeme (od 01.08.2017. pa do  najmanje mjesec, a najduže godinu dana)

uvjeti:-prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13)i Pravinika o vrsti stručne spreme stručnih radnika, te vrsti stručne spreme ostalih
radnika u dječjem vrtiću (NN133/97)

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
-životopis
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu
-dokaz o hrvatskom državljanstvu
-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja na adresu:Dječji vrtić”Ftiček”Donji Kraljevec,Čakovečka 7/1, 40320 Donji Kraljevec-za natječaj.

 

Ravnatelj: Irena Čevizović  
Predsjednik Upravnog vijeća:, Zoran Strahija  

 

Dostaviti:
1.mrežne stranice Općine Donji Kraljevec
2.mrežne stranice i oglasne ploče HZZ-a
3.oglasna ploča Vrtića

 

, , , , ,