Sazvana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

PREDSTOJNIK KLASA: 023-01/17-01/13 URBROJ: 2109-01-01-17-01 Čakovec, 05. lipnja 2017.

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec,  će se održati dana 14. lipnja 2017. godine (srijeda) u 19:00 sati, u prostorijama Općine Donji Kraljevec, (vijećnica), Kolodvorska 52, te predlažemo slijedeći:

DNEVNI RED:
Utvrđivanje kvoruma na temelju izvješća Općinskog izbornog povjerenstva Općine Donji Kraljevec

1.Izbor Mandatne komisije,
2.Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
– utvrđivanje člana općinskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
– svečana prisega članova općinskog vijeća
3.Izbor Komisije za izbor i imenovanja,
4.Izbor predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća.

POZIV PREDSTOJNIK po ovlaštenju Vlade RH
Branimir Posavec

, , ,