Odluke Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec i načelnika Općine Donji Kraljevec

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 25. sjednici održanoj 05.04.2017. godine, donijelo je: ODLUKU O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA DIJELA INDUSTRIJSKE ZONE U DONJEM KRALJEVCU

namjena_II_ID_DPU_D_Kraljevec_ind_zona_2017_OSPUO (pdf)

 

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/13 I 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 25. sjednici održanoj 05.04.2017. godine, donijelo je:ODLUKU O IZRADI VI. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

namjena_IV ID_PPUO_D_Kraljevec_2017_OSPUO (pdf)

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13. i 78/15), članka 33. Uredbe strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine” broj 3/17) i članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec 21.06.2017. godine, donosi: ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe II. izmjena i dopuna

1_ODLUKA_1_POČETNA_OSPUO_ID_DPU_dijelaIND_zone_DKraljevec_2017

Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine” broj 80/13, 153/13. i 78/15), članka 33. Uredbe strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine” broj 3/17) i članka 46.Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 6/13 i 10/13), Općinski načelnik Općine Donji Kraljevec 21.06. 2017. godine, donosi:ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe VI. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec

2_ODLUKA_1_POČETNA_OSPUO_VI_ID_PPUO_DKraljevec_2017

 

, , , , , , , , , , ,