RASPORED DEŽURSTVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

RASPORED DEŽURSTVA
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE DONJI KRALJEVEC

u subotu 13. svibnja 2017.
 
   

Ime i prezime    Vrijeme Kontakt broj
 

Ivona Lepen

Ivana Bergovec

 

9,00-12,30

 

               099 1911598

               098 9126987

 

Karlo Strahija

Paula Markati

 

12,30-16,00

 

               099 2056040

               098 1915026

 

Predsjednik OIP Općine Donji Kraljevec:

Danko Mandić, v.r.

, , , ,