RASPORED DEŽURSTVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

RASPORED DEŽURSTVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

u subotu 20. svibnja 2017.

  

Ime i prezime    Vrijeme Kontakt broj
 

Marijan Škvorc

 

10,00-12,00

 

091 5619170

 

Vlatko Vuk

 

12,00-14,00

 

098 552865

 

 

Martina Strahija

 

14,00-16,00

 

099 6854165

Predsjednik OIP Općine Donji  Kraljevec:

Danko Mandić, v.r.

, , , , , , , , , , , ,