OBAVIJEST: Prijava šteta od mraza

 

Obavještavaju se fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu od mraza 21. i 22. travnja 2017. godine na području Općine Donji Kraljevec, prvenstveno u voćnjacima, da mogu prijaviti štetu od mraza najkasnije do srijede, 24.05.2017. godine u prostorijama Općine Donji Kraljevec, od 8-14 sati na popunjenom obrascu koji se može podići u prostorijama Općine Donji Kraljevec ili isprintati sa internet stranice Općine Donji Kraljevec (www.donjikraljevec.hr).

 

Prijava štete popunjava se u prostorijama Općine Donji Kraljevec, a prijavi je potrebno priložiti kopiju Zahtjeva za potporu za 2017.godinu, a ukoliko oštećenik ne posjeduje Zahtjev, za prijavu je potreban posjedovni list.

 

Oštećena imovina koja je osigurana od rizika kod osiguravateljskog društva ne prijavljuje se budući da prema Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br.73/97) nema pravo na pomoć iz državnog proračuna.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda izvršit će kontrolu odnosno provjeru zaprimljenih prijava štete.

Obrazac prijava štete

, , , , , , , , , ,