Obavijest iz GPK PRE-KOM-a :

OBAVIJEST

Mole se korisnici odvoza otpada da medicinski otpad (igle, šprice, katetere i sl.) odlažu u kantu za ostali otpad (crna kanta), a nikako u vreću za plastiku.

(Plastika se dodatno ručno sortira, radnici dolaze u dodir s tom vrstom otpada i to za njih predstavlja veliku opasnost zaraze).

Ujedno molimo da lijekove kojima je istekao rok trajanja predajete u ljekarnu ili ih možete predati u Reciklažni centar na adresi Hrupine 8 u Prelogu.

Unaprijed zahvaljujemo. GPK PRE-KOM d.o.o. Prelog

, , , ,