KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE DONJI KRALJEVEC

KLASA:013-01/17-01/2
URBROJ:2109-06-17-23
Donji Kraljevec, 26.05.2017.

Na osnovi članaka 101. i 102. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Donji Kraljevec dana 26.05.2017. objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DONJI KRALJEVEC
I.Od ukupno 3.784 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.652 birača, odnosno 43,66%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.652 birača, odnosno 43,66%.

Važećih listića bilo je 1.597, odnosno 96,67%. Nevažećih je bilo 55 listića, odnosno 3,33%.

II.Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:

1.Kandidat: MILJENKO HORVAT, dipl. inf. 986 glasova 59,69%
Zamjenik kandidata: MLADEN ČAVLEK
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

2.Kandidat: ZLATKO HORVAT  611 glasova 36,99%
Zamjenik kandidata: KRISTIJAN BARANAŠIĆ
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

III.Na osnovi članka 94. stavka 1. i 2. Zakona, za općinskog načelnika Općine Donji Kraljevec izabran je MILJENKO HORVAT, dipl. inf. a za zamjenika općinskog načelnika izabran je MLADEN ČAVLEK

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE DONJI KRALJEVEC
DANKO MANDIĆ

Konačni rezultati načelnik (word)

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE DONJI KRALJEVEC

KLASA:013-01/17-01/2
URBROJ:2109-06-17-22
Donji Kraljevec, 26.05.2017.

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 21. svibnja 2017., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Donji Kraljevec dana 26.05.2017. objavljuje KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

I.Od ukupno 3.784 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.652 birača, odnosno 43,66%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.652 birača, odnosno 43,66%. Važećih listića bilo je 1.589, odnosno 96,19%. Nevažećih je bilo 63 listića, odnosno 3,81%.

II.Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1.HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS  977 glasova 61,48%
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP   
Nositelj liste: MILJENKO HORVAT, dipl. inf.
2.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 612 glasova 38,51%

Nositelj liste: ZLATKO HORVAT

III.Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću su:
1.HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

Nositelj liste: MILJENKO HORVAT, dipl. inf.

2.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
Nositelj liste: ZLATKO HORVAT
IV.
Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:
1.HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP

dobila je 8  mjesta te su s te liste izabrani:
1.MILJENKO HORVAT, dipl. inf.
2.MLADEN ČAVLEK
3.VLADIMIR SABOL
4.ZORAN STRAHIJA
5.BOŽIDAR KOLARIĆ
6.BORISLAV ČEVIZOVIĆ
7.TAMARA RECEK
8.LAURA BUNC
2.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

dobila je 5  mjesta te su s te liste izabrani:
1.ZLATKO HORVAT
2.MARGARETA ZADRAVEC
3.KRISTIJAN BARANAŠIĆ
4.BOŽIDAR FAJIĆ
5.LEON BRANILOVIĆ
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE DONJI KRALJEVEC
DANKO MANDIĆ

Konačni rezultati vijeće (word)

 

Konačni rezultati (pdf)

, , , , , ,