EDUKACIJA ŠKOLSKE DJECE U HODOŠANU I DONJEM KRALJEVCU EDUKACIJA ŠKOLSKE DJECE U HODOŠANU I DONJEM KRALJEVCU

Zaštitarsko-ekološka udruga „PRODE“ iz Hodošana je u suradnji sa Zaštitarsko-ekološkom organizacijom „NOBILIS“ iz Čakovca provela edukaciju na temu „Kam se koje smeće meće“ koja se provodila u sklopu izvedbe projekta „Zelena čistka i edukacija školske djece kako se sortira otpad“. Edukacija se provela u Osnovnim školama Donji Kraljevec i Hodošan, te područnim školama Sveti Juraj u Trnju i Palinovec, gdje su edukacijom obuhvačeni svi učenici od 1.do 4.razreda. Za vrijeme provođenja edukacije u svim školama učenici su pokazali zavidno znanje kako se sortira otpad i koji su daljnji postupci sa istim, kao i razliku između smeća i otpada.

Nakon provedene edukacije učenicima i nastavnicima nižih razreda u svim navedenim školama su podijeljene majice sa natpisom „PRIRODA U SRCU“, koje im je donirala ZEU „PRODE“. Učenici i nastavnici iskazali su veliko zadovoljstvo našim predavanjem, a posebno su bili oduševljeni doniranim majicama.

Posebno se zahvaljujemo članovima ZEO „NOBILIS“ Goranu Sabolu i Maji Sokol, koji su nam svojim iskustvom i znanjem pomogli da uspješno provedemo edukaciju.

ZEU PRODE HODOŠAN

Vuk Kristian

, , ,