Prethodno savjetovanje – IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZEI OBORINSKE ODVODNJE U ULICI B.RADIĆA U HODOŠANU

Prethodno savjetovanje – IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE I OBORINSKE ODVODNJE U ULICI B.RADIĆA U HODOŠANU

Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi

izvješće o prethodnom savjetovanju B radića 2017

Prethodno savjetovanje – IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE I OBORINSKE ODVODNJE U ULICI B.RADIĆA U HODOŠANU

E-1-MV-RA/17 -Izgradnja pješačko biciklističke staze i oborinske odvodnje u Ulici B.Radića u Hodošanu

03.04.2017.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  – Izgradnja pješačko biciklističke staze i oborinske odvodnje u Ulici B.Radića u Hodošanu, evidencijski broj nabave: C2/17

Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, 40320 Donji Kraljevec priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Izgradnja pješačko biciklističke staze i oborinske odvodnje u Ulici B.Radića u Hodošanu

Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: opcina@donjikraljevec.hr

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave u EOJN.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.

 Prethodno savjetovanje (word dokument) 

, , , , , , , , , , , ,