Potpisan ugovor između Općine Donji Kraljevec s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU projekta

U ponedjeljak 10.04.2017. u Vinkovcima su potpisani ugovori između nekih međimurskih općina i Grada Preloga s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU projekta.
Za Općinu Donji Kraljevec potpisali su ga ministrica Gabrijela Žalac i načelnik Miljenko Horvat.

Koliko novaca su primili?

Grad Prelog 300.000, općine Strahoninec 150.000, Donji Vidovec 200.000, Donji Kraljevec 90.000, Sveti Juraj na Brgu 200.000, Donja Dubrava 440.000, Sveti Martin na Muri 240.000, Sveta Marija 200. 000, Vratišinec 100.000, Nedelišće 100.000, Dekanovec 300.000 i Međimurska županija 280.000 kuna

Spomenuta sredstva Programa usmjerena su na projekte koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture, vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti.

E.M. i J.G.

, ,