Potpisan Sporazum između Općine Donji Kraljevec, Općine Goričan, Grada Preloga i Međimurskih voda d.o.o. za sufinanciranje dosadašnjih zajedničkih troškova dijela sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda

Na inicijativu načelnika Općine Donji Kraljevec Miljenka Horvata, a s obzirom da je Općina Donji Kraljevec do danas sama snosila troškove izgradnje kanalizacijskog sustava, potpisan je Sporazum između Općine Donji Kraljevec, Općine Goričan, Grada Preloga i Međimurskih voda d.o.o. kojim se uređuje sufinanciranje dosadašnjih zajedničkih troškova dijela sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda od strane Grada Preloga (za naselje Čehovec) i Općine Goričan.

Grad Prelog obvezuje se ovim Sporazumom sufinancirati odnosno preuzeti plaćanje dijela duga Općine Donji Kraljevec prema Međimurskim vodama d.o.o. u iznosu od 668.659,73 kn, a Općina Goričan obvezuje se sufinancirati u iznosu od 881.163,39 kn.

Potpisnici ovog Sporazuma suglasni su da se Općina Goričan i Grad Prelog obvezuju Općini Donji Kraljevec u cijeni vodne usluge plaćati naknadu (rentu) za primanje i pročišćavanje voda na pročistaču u Donjem Kraljevcu.

(ODK)

, , , , ,