POLJOKOMUNALNO REDARSTVO: MJESNIM ODBORIMA I UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
POLJOKOMUNALNO REDARSTVO

D.Kraljevec,10.03.2017.g.

MJESNIM ODBORIMA I UDRUGAMA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI KRALJEVEC

PISMO NAMJERE

I ove godine Općina Donji Kraljevec prepoznala je važnost kampanje Zelena čistka 2017.g. , jedan dan za Planetu zemlju , kao važan događaj u promjeni odnosa građana prema primarnom zbrinjavanju otpada .

Općina će se uključiti u kampanju aktivno volontiranjem članova udruga u prikupljanju nesavjesno odbačenog otpada u prirodi .

Akcija će se provesti 21.-22. 04. 2017.g (petak-subota) u vremenu od 8-12 h .

Sakupljati će se nesavjesno odbačeni otpad u prirodi ,pokraj prometnica i šumaraka , te na drugim lokacijama gdje po saznanju volontera i komunalnog redara otpad postoji .

Rukavice , vreće za smeće te zbrinjavanje prikupljenog otpada sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom organizirati će Općina u suradnji sa Pre-kom d.o.o. Prelog .

Prikupljeni otpad odložiti će se nakon akcije na lokacijama kao i prijašnjih godina .

Za sve nejasnoće možete kontaktirati :

Koordinatora akcije Zaštitarsko ekološka udruga Prode –Hodošan – kontakt osoba g. Vuk Kristijan na mob. 098/861-905

Nadzor nad akcijom sakupljanja otpada obavlja Poljokomunalni redar Robert Balent , mob. 099/2818800

Molimo udruge i volontere da se odazovu u što većem broju .

Poljokomunalni redar:

Robert Balent

 

 

, , , , , , , ,