najava:DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJI KRALJEVEC: 128. REDOVNA IZBORNA GODIŠNJA SKUPSTINA

U subotu 18.02.2017. godine u 19.00 h DVD Donji Kraljevec održat će 128. REDOVNU IZBORNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
Dnevni red:

1.Otvaranje skupštine

2.Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, 2 ovjerovitelja zapisnika, verifikacijske komisije

3.Izvješća

– upravnog odbra
– Zapovjednika
– Blagajnika
– Nadzornog odbora

4.Prijedlog programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu

5.Rasprava

6.”Usvajanje Izvješća, Programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu

7.Izbor Upravnog i Nadzornog odbora

8.Izbor Predsjednika, zamjenika (Predsjednika, Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika, Tajnika te zastupnika u Skupštini Vatrogasne zajednice Medimurske županije

9.Riječ gostiju

10.Podjela priznanja i odlikovanja
Predsjednik: Glad Dragutin

 

, , ,