najava: Košarkaški klub „DONJI KRALJEVEC”: POZIV na redovnu Skupštinu

Košarkaški klub „DONJI KRALJEVEC”

POZIV na redovnu Skupštinu
Temeljem Statuta Košarkaškog kluba „Donji Kraljevec” D. Kraljevec, sazivam redovnu Skupštinu kluba koja će se održati 24. veljače (petak) 2017.g. u 18,30 sati

Vijećnica Općine Donji Kraljevec, Kolodvorska 52B, D.Kraljevec

DNEVNI RED

1.Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela (radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika)
2.Izvješće verifikacijske komisije
3.Financijsko izvješće za 2016.g.
4.Izvješće Nadzornog odbora
5.Rasprava o izvješćima i donošenje odluka o njihovom usvajanju
6.Ostalo

Mole se svi članovi kluba da se obzirom na važnost obvezno odazovu Skupštini.

Domagoj Štefan

Predsjednik Košarkaškog kluba „Donji Kraljevec”
WWW.KKDK.HR

, , , ,