najava: DVD PALINOVEC: 85. IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

85. IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA, će se održati u SUBOTU 25. veljače 2017.godine u 19,00 sati u Domu kulture Palinovec

Za Skupštinu se predlaže sljedeći dnevni red:

1.Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela i to:

– radnog predsjedništva,
– zapisničara,
– kandidacione komisije,
– verifikacione komisije i
– dva ovjerovitelja zapisnika,

2. Izvješća o radu u 2016 godini:

– Upravnog odbora,
– Zapovjednika,
– Blagajnika,
– Nadzornog odbora

3. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2017. i 2018.godinu,
4. Rasprava,
5. Usvajanje podnijetih Izvješća, Programa rada i Financijskog plana za 2017. i 2018. godinu,te davanje razrješnice dosadašnjim dužnosnicima i članovima Upravnog i Nadzornog odbora,
6. Izbor Upravnog i Nadzornog odbora,
7. Izbor Predsjednika, zamjenika Predsjednika, Zapovjednika, zamjenika Zapovjednika, Tajnika te zastupnika u Skupštinu Vatrogasne zajednice Međimurske županije,
8. Dodjela priznanja i spomenica,
9. Ostala pitanja i prijedlozi.

ZAPOVJEDNIK: Tomislav Srpak
TAJNIK: Goran Bobetić
PREDSJEDNIK: Franjo Jančec

 

, , ,