DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJI KRALJEVEC: ODRŽANA 128. REDOVNA IZBORNA GODIŠNJA SKUPSTINA

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJI KRALJEVEC

U subotu 18.02.2017. godine u 19.00 h u prostorijama Doma kulture  održala se 128. REDOVNA IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA DVD DONJI KRALJEVEC.

Na skupštini je izabrano novo rukovodstvo i novi predsjednik:

Upravni odbor čine:
Marijan Blažeka
Dragutin Glad
Bojan Barlović
Aleksandar Zdravković
Nenad Tisaj
Branko Međimurec
Tihomir Tota
Ivan Ružić
Luka Percač

Predsjednik: Marijan Blažeka
Zamjenik predsjednika: Dragutin Glad
Tajnik: Nenad Tisaj
Blagajnik: Branko Međimurec
Zapovjedništvo
Zapovjednik: Bojan Barlović
Zamjenik zapovjednika: Aleksandar Zdravković

voditelj mladeži: Tihomir Tota
Nadzorni odbor:

Alen Kovač
Franjo Blažeka
Josip Balent

Zastupnik u skupštini VZMŽ:Marijan Blažeka

 


Dnevni red:

1.Otvaranje skupštine
2.Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, 2 ovjerovitelja zapisnika, verifikacijske komisije
3.Izvješća
– upravnog odbra
– Zapovjednika
– Blagajnika
– Nadzornog odbora
4.Prijedlog programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu
5.Rasprava
6.”Usvajanje Izvješća, Programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu
7.Izbor Upravnog i Nadzornog odbora
8.Izbor Predsjednika, zamjenika (Predsjednika, Zapovjednika i zamjenika Zapovjednika, Tajnika te zastupnika u Skupštini Vatrogasne zajednice Medimurske županije
9.Riječ gostiju
10.Podjela priznanja i odlikovanja

Aktivnosti DVD-a  D. Kraljevec su se 2016. godine uglavnom odvijala oko uvježbavanja ekipa za takmičenja, edukacije mladeži te oko uvježbavanja interventne postrojbe.
Treba napomenuti da se iznimno puno truda ulaže u sam rad društva. Kao rezultat toga je i priznanje VZMŽ na osvojenom drugom mjestu na bodovanju za 2015. god. u kategoriji središnje postrojbe vatrogasnih društva u Međimurskoj županiji.
Svakodnevno se susrećemo sa svakojakim poteškoćama pogotovo financijske naravi, ali uvijek na neki način uspijevamo doći do potrebnih sredstava za nabavku prijeko potrebne opreme koja je nužna za rad društva.

Društvo se u protekloj 2015. god. sastalo na 6 sastanka, a gdje su glavne točke bile :
• Pitanja organizacijskog tipa
• Preventivni pregledi
• Uvježbavanje i takmičenja
• Održavanje opreme
• Realizacija programa rada i financijskog plana

DVD-o Donji Kraljevec je 2016 godine sudjelovalo na 12 intervencija. U svim tim intervencijama je sudjelovao velik broj vatrogasaca iz društva.
Osim intervencija DVD-o D. Kraljevec je  sudjelovao i u nekoliko taktičko pokaznih vježbi jer se pokazalo da se ipak najviše iskustva stječe praktičnim radom, odn. vježbama. U svrhu uvježbavanja operativna postrojba DVD-a Donji Kraljevec je u mjesecu lipnju posjetila profesionalnu vatrogasnu postrojbu u Regensburgu. Članovi postrojbe su se tamo uvježbavali u raznoraznim situacijama koje ih mogu zateći tijekom intervencije kao npr. izvlačenje unesrećenih osoba iz smrskanih automobila ili pak izbavljanje unesrećenih osoba koje se nalaze u prostorijama koje su zahvaćene požarom. Sve u svemu jedno pozitivno iskustvo za sve članove koji su prisustvovali tim vježbana.

Kako se u rad DVD-a ne ubrajaju samo intervencije, uvježbavanja ekipa za takmičenja, DVD D. Kraljevec je 2016 godine izvršio i nadzor u pred žetvenoj sezoni, odn. napravljeni su preventivni pregledi kombajna kojima se izvršavala žetva. Vlasnici kombajna su bili ukratko upoznati sa protupožarnom preventivom, odn. sa ponašanjem u slučaju nekog incidenta.
Osim toga DVD D. Kraljevec je imao dežurstvo regulacije prometa i protupožarno dežurstvo tijekom trajanja VOĆARSKOG SAJMA.
Osim toga i dalje se radilo sa mlađim uzrastima, uvježbavalo se sa njima, pokazivala im se oprema DVD, te njihova primjena.Članovi  DVD-a , sudjelovali su na općinskim, te županijskim natjecanjima na kojima su postigli zadovoljavajuće rezultate.

Centralni događaj koji je obilježio 2016 godinu je bila proslava  30. obljetnice bratimljena sa DVD-om Sesvetski Kraljevec. Proslava se održala 29.10.2016 u hotelu Kralj.
Priča o bratimljenju naših društava počela je još davne 1985 godine i to sasvim slučajno. Članovi DVDa Donji Kraljevec su te godine sudjelovali na godišnjoj skupštini
DVD-a Prelog na kojoj su bili prisutni i članovi DVD-a Sesvetski Kraljevec te je tu uspostavljen prvi kontakt. Istog dana članovi DVD-a Sesvetski Kraljevec povedeni su u razgledavanje Donjeg Kraljevca te su im  ujedno pokazane prostorije i oprema DVD-a Donji Kraljevec. Nakon skupštine članovi društva su ostali u kontaktu i već sljedeće godine dogovorili potpisivanje povelje o bratimljenju. Prva povelja o suradnji društva potpisana je 27.07.1986. godine a potpisali su je tadašnji predsjednici društva Stjepan Fileš i Stjepan Masan.
U samim počecima je suradnja između dvaju društava bila na zavidnom nivou, međusobno su se posjećivali, rađala su se i privatna prijateljstva. No s vremenom je onaj početnički uzlet i žar jednostavno počeo jenjavati. Suradnja između društava se svodila samo na posjećivanje tijekom godišnjih skupština. Unatrag zadnjih 10 godina, promjenom rukovodstva u DVD-u Sesvetski Kraljevec te dolaskom mladih snaga, kontakti se ponovno sve više intenziviraju, sklapaju se opet nova prijateljstva, društva se susreću na raznim vježbama, sportskim susretima i druženjima. Moramo napomenuti da je danas puno lakše održavati kontakte putem modernih medija, nego je to bilo davne 1986. godine. Uglavnom članovi društava se nadaju da će nastaviti suradnju i ubuduće.
Prilikom proslave podijeljene su plakete povodom 30.obljetnice potpisivanja povelje o stručno-tehničkoj suradnji.

IZVJEŠĆE ZAPOVJEDNIKA

Zapovjedništvo DVD-a, u sastavu :
Marijan Blažeka – zapovjednik
Aleksandar Zdravković – dozapovjednik
Tota Tihomir – član
Željko Tizaj – Spremištar

Zapovjedništvo društva je protekle godine svoje djelovanje ponajviše usmjerilo na preventivne radnje sprečavanja nastajanja požara, gašenje nastalih požara , pružanja pomoći u raznim tehničkim intervencijama, te svoje kapacitete u radu usmjerilo uvježbavanju članova za moguće intervencije.
PREVENTIVNE RADNJE  I VJEŽBE

Interventne postrojbe društva ove godine održale su više taktičkih vježbi kako bi bile što uvježbanije za moguće požarne i tehničke intervencije, članovi postrojbe pregledali su kompletnu podzemnu i nadzemnu hidrantsku mrežu u naselju .mreža je najvećim djelom ispravna a za manje greške  obaviještena su odgovorna tijela. Također ove godine izvršen i preventivni pregled domaćinstva tj. objekata u Donjem Kraljevcu.
Društvo je održalo povodom mjeseca SVIBNJA- zaštite od požara , predavanje u Osnovnoj Školi u D. Kraljevcu i dječjem vrtiću Ftiček u Donjem Kraljevcu. Imali smo vježbu u osnovnoj školi, te se nas oni najmlađi dječji vrtić, Ftiček,  posjetili u našem spremištu.Također smo sudjelovali u javnoj vježbi u Hodošanu.
Podijelili smo promidžbene letke, također smo vršili protupožarnu dežurstvo prilikom žetvene sezone, na poljima okolice naselja i tijekom spaljivanja vuzmenke u Donjem Kraljevcu.
Održano je  i dežurstvo na  sajmu voćarstva u Donjem Kraljevcu zajedno sa ostalim društvima iz VZO D.Kraljevec – Goričan
Tijekom mjeseca lipnja, 9 članova postrojbe bilo je na obuci od dva dana u profesionalnoj postrojbi grada Regensburga, gdje su imali obuku u simulatorima sa plamenom, opremom za tehničke intervencije, i slično.
Također posjetili smo profesionalnu vatrogasnu postrojbu tvornice BMW, gdje smo se upoznali sa njihovim načinom rada i funkcioniranja postrojbe.
INTERVENCIJE
Interventna postrojba protekle je godine intervenirala  12 puta, od toga je bilo 5  požarnih intervencija, zatim 7 tehničkih intervencija, i 4 protupožarna dežurstva.
Svake godine intervencije su sve teže, i složenije ,gdje većinom bez dišnih aparata i opreme za odimljavanje prostora ne možete raditi,  pa se u tom segmentu i moramo bolje pripremiti kako bi bili što spremniji za takva stanja,  ujedno i nabaviti nedostatnu opremu koja nedostaje, a dotrajalu zamijeniti, te posebno nabavljati opremu prema standardima i pravilnicima.
NATJECANJA
Društvo je sudjelovalo na natjecanju VZO D.Kraljevec – Goričan,
1 muška  A i  1 muškom B ekipom. Na natjecanju djece i mladeži VZMŽ sa 3 ekipa djece i mladeži,   te na natjecanju u Gornjem Kuršancu sa ručnom zaprežnom špricom gdje smo osvojili 0. mjesto.  Sa 4 odjeljenja  DVD-a D.Kraljevec sudjelovali smo i  na natjecanju sa ručnim štrcaljkama u Sv. Mariji, i tom prilikom opet  osvojili 2  mjesto. I 0  mjesto u ženskoj kategoriji. Članovima koji su sudjelovali na ovim natjecanjima  ovim putem još  jedanput čestitam i zahvaljujem na njihovom trudu, posebno veteranima, koji i dan danas sudjeluju maksimalno u radu i natjecanjima, te sekao zapovjednik  izuzetno ponosim njima.
OPREMA NA RASPOLAGANJU

Društvo u sastavu ima 2 interventne postrojbe koje broje 30 članova, liječnički ispitane, i većim djelom opremljene osobnom zaštitnom opremom .
U voznom parku nalazi se:
• Navalno vozilo STEYR  791 sa visokotlačnom pumpom
• Kombi vozilo BOXER
• Tehničko vozilo MERCEDES 814
• Zapovjedno vozilo BMW 525 d
• Mehaničke ljestve 18 m visine
• Auto prikolica s  pripadajućom opremom
Društvo također posjeduje motornu pumpu ZIEGLER, ROSENBAUER , HONDA, TOMOS, muljnu pumpu, 3 kompleta  hidrauličnih škara i razupora, 4 agregata za struju, razne manje potopne, pumpe, sa pripadajućom opremom, 9 aparata za zaštitu dišnih organa, i drugu potrebnu opremu za rad. , ovom prilikom trebam napomenuti da jedan dio opreme još uvijek nedostaje, isto tako da smo određenu opremu zbog dotrajalosti i zastarjelosti obavezni zamijeniti u nadolazećim razdoblju kako bih smo mogli zadovoljiti pravilnik o minimalnoj opremljenosti


Protekle godine suradnja sa vatrogascima iz profesionalne vatrogasne  postrojbe Regensburg i dobrovoljnim vatrogasnim društvima , PISTORF,  HAINSACKER, je bila izuzetno dobra i uspješna, veliki  čimbenik je g. Andrija Ribić, naš član, zadužen za međunarodnu suradnji i nabavku opreme iz donacija, koji je imao pune ruke posla, tako je ove godine DVD Donji Kraljevec, primio iz donacije sljedeću opremu :

• Ručne svjetiljke , signalizaciju
• Vatrogasne opasače , preko 50 kom
• Vatrogasne sjekire
• Vatrogasne kožne i gumene čizme
• HIDRAULIČNI ALAT  6 kom
• Zaštitna interventna odjela preko 50 kom
• Zaštitne kacige preko 30 kom
• Pumpu za pretakanje kemikalija sa pripadajućom opremom
• Svjetlosnu i zvučnu signalizaciju za vozila
• Automatska Garažna vrata 6 kom
• Specijalna odijela za prilaz vatri
• Odjela za zaštitu od kemikalija
RIJEČ GOSTIJU

Za riječ su se javili:
Predsjednik VZMŽ Mario Medved
Gradonačelnik grada Lipika Vinko Kasana
Predstavnik VZP D.Kraljevec-Goričan  Franjo Jančec
Član predsjedništva vatrogasnih veterana Međimurske županije Josip Sabol
Načelnik općine D. Kraljevec Miljenko Horvat
Ravnateljica OŠ D.Kraljevec Sandra Vlahek
Predsjednica KUD-a Općine Donji Kraljevec Tamara Recek
Predstavnik Freiwilige feuerwehr Pistorf
Predsjednik javne vatrogasne postrojbe grada Regensburga Bernhard Wursch

Svi zajedno su pohvalili rad društva, zaželjeli i daljnju uspješnu suradnju i puno uspjeha u postizanju zacrtanih ciljeva.

Podjela spomenica:

Spomenicu za 40. godina rada u društvu primio je Josip Balent
Spomenicu za 50. godina rada u društvu primio je Andrija Kovač


Podjela plaketa:

Plakete za uspješnu suradnju i iznimno pomaganje u radu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donji Kraljevec zaprimili su:
Freiwilige feuerwehr Pistorf
Bernhard Wursch
Andreas Fuchs
Andrija Ribić

 

, , , ,