JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Općinski načelnik
Klasa: 400-08/17-01/6
Ur.broj: 2109-06-17-1
Donji Kraljevec  21.01.2017.
JAVNI POZIV KORISNICIMA PRORAČUNA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Pozivaju se korisnici proračuna Općine Donji Kraljevec da dostave:

1.Obrazac PROR-POT za razdoblje od 01.01.2016. – 31.12.2016. godine
i  kopije vjerodostojne dokumentacije na temelju koje je rashod/izdatak iskazan u obrascu
Korisnici proračuna Općine Donji Kraljevec koji ne dostave traženu dokumentaciju do navedenog roka biti će izuzeti iz financiranja u 2017. godini.
Rok za dostavu dokumentacije je  01. ožujka 2017. godine, na adresu Općina Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D, Donji Kraljevec.
Načelnik Općine Donji  Kraljevec
Miljenko Horvat

, , ,