DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO HODOŠAN – sazvana 127. Skupština društva

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO HODOŠAN
1890- 2017

U subotu 28. 01. 2017. u 19:00 sati u holu Osnovne Škole Hodošan održat će se 127. IZBORNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Prijedlog dnevnog reda:

1.Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela i to:
– radnog predsjedništva
– zapisničara
– dva ovjerovitelja zapisnika

2.Izvješća:
– Upravnog odbora (Predsjednika, Zapovjednika)
– Blagajnika
– Nadzornog odbora

3.Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2016. godinu.
4.Rasprava po podnijetim izvješćima i planu rada.
5.Usvajanje Izvješća, programa rada i Financijskog plana.
6.Izbor Upravnog i Nadzornog odbora
7.Izbor Predsjednika, zamjenika Predsjednika, Zapovjednika, zamjenika Zapovjednika, Tajnika te zastupnika u Skupštinu VZMŽ
8.Podjela Zahvalnica i Spomenica
9.Riječ gostiju – (rasprava)
10.Ostala pitanja.