ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

ODLUKE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

12 mj.2016. god.

Temeljem članka 17, stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/2015), te članka 32. Statuta općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije “ broj 6/13 i 10/13), općinsko vijeće općine Donji Kraljevec je na svojoj  23.sjednici, održanoj 16.12. 2016. godine, donijelo ANALIZU STANJA sustava civilne  zaštite na području općine Donji Kraljevec za 2016. godinu

analiza-stanja-cz-za-2016

Grb Donji Kraljevec_m

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 143/13 i 13/14, 94/13, 147/14 i 36/15  ) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 23.sjednici održanoj dana  16.12.2016.g. donijelo je
I.IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2016.godinu

i-izmjene-program-odrzavanja-kom-infrastr-2016

Grb Donji Kraljevec_m

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 143/13, 36/15) i članka 32. Statuta Općine D. Kraljevec ( “ Službeni glasnik  Međimurske županije” br.6/13 i 10/13.), Općinsko vijeće  Općine D. Kraljevec na svojoj 23. sjednici održanoj dana 16.12.2016.g.donosi
I IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA GRAÐENJA OBJEKATA I UREÐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za jednogodišnje kalendarsko razdoblje (2016.g.)

i-izmjene-programa-gradenja-infrastrukture-za-2016

Grb Donji Kraljevec_m

Temeljem članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09,153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec, na svojoj 23.sjednici održanoj dana 16.12. 2016.godine, donosi
IZMJENU I DOPUNU ODLUKE o utvrđivanju nerazvrstanih cesta

izmjena-odluke-odluka-o-utvrdivanju-nerazvstanih-cesta-12-2016

Grb Donji Kraljevec_m

Na temelju članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 6/13 i 10/13), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 23. sjednici održanoj 16.12.2016.g. donijelo je
IZMJENA ODLUKE o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Donji Kraljevec

odluka-o-prodaji-nekretnine-dk-2016_izmjena

Grb Donji Kraljevec_m

Temeljem članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), načelnik Općine Donji Kraljevec dana 16.12.2016. donosi slijedeći ZAKLJUČAK – Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2017. godinu, upućuje Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec na donošenje.

plan-razvoja-civilne-2017

Grb Donji Kraljevec_m
Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 I 36/15) i članka 32. Statuta Općine D. Kraljevec ( “ Službeni glasnik  Međimurske županije” br.6/13 i 10/13.), Općinsko vijeće  Općine D. Kraljevec na svojoj 23. sjednici održanoj dana 16.12.2016.g.donosi
PROGRAM GRAÐENJA OBJEKATA I UREÐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za jednogodišnje kalendarsko razdoblje (2017.g.)

program-gradenja-infrastrukture-za-2017

Grb Donji Kraljevec_m

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,49/11, 84/11, 90/11,144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 ) i članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 23. sjednici održanoj dana  16.12.2016.g. donijelo je PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2017.godinu

program-odrzavanja-kom-infrastr-2017

Grb Donji Kraljevec_m
Temeljem članka 46. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije broj 6/13 i 10/13), načelnik Općine Donji Kraljevec dana 16.12.2016. donosi slijedeći
ZAKLJUČAK – Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Donji Kraljevec za 2017. godinu, upućuje Općinskom vijeću Općine Donji Kraljevec na donošenje.

provedbeni-plan-2017

Grb Donji Kraljevec_m

, , , , , , , , , ,