najava: SAZVANA 23.sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

Grb Donji Kraljevec_m
Klasa:021-05/16-01/26 Ur.broj:2109-06-16-01

Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

SAZIVAM 23.sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za PETAK, 16. prosinac 2016. godine s početkom u 16,30 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2016. g. ,
a) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Plana razvojnih programa ,
b) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g.,
c) Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. g. ,

2.Prijedlog Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018. i 2019. g. ,
a) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2017. g. ,
b) Prijedlog Plana razvojnih programa Općine Donji Kraljevec za 2017.g. i projekciju plana razvojnih programa za 2018. i 2019.g. ,
c) Program javnih potreba u kulturi za 2017.g. ,
d) Program javnih potreba u sportu za 2017.g.,
e) Program javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2017.g. ,
e) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g. ,
f ) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g. ,

3.Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava političkim strankama,
4.Prijedlog odluke o prekoračenju po poslovnom računu ,
5.Prijedlog odluke o izmjeni odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Donji Kraljevec ,
6.Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području općine Donji Kraljevec za 2017.g.,
7.Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Kraljevec za 2016. godinu ,
8.Plan razvoja sustava civilne zaštite Općine Donji Kraljevec za 2017. godinu ,
9.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec,
10.Strategija razvoja Općine Donji Kraljevec ,
11.Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

NAPOMENA:

Prije prelaska na dnevni red:
– aktualnih 30 minuta,
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika.

Na sjednicu pozivam:

a)načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b)zamjenicu načelnika, gđu. Snježanu Pongrac,
c)ravnateljicu dječjeg vrtića „Ftiček”, gđu. Irenu Čevizović,
d)ravnateljicu Centra dr. Rudolfa Steinera, gđu. Dijanu Posavec,
e)predsjednike mjesnih odbora,
f)predstavnike sredstava javnog priopćavanja.

Predsjednik OV: Zoran Strahija, v.r.

donji kraljevec 2016_5

 

, , , , , , , , , ,