SAZVANA 22. sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

grb opcine donji kraljevecREPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KRALJEVEC
Klasa:021-05/16-01/20
Ur.broj:2109-06-16-01
D. Kraljevec, 17.11.2016.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

SAZIVAM 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za SRIJEDU, 23. studeni 2016. godine  s početkom u 19,00 sati  u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED

1.Prijedlog odluke o izmjeni ekonomske cijene dječjeg vrtića „Ftiček“ ,

2.Prvo čitanje Proračuna Općine Donji Kraljevec za 2017. godinu i projekcije Proračuna za 2018. i 2019. g. ,

3.Strategija razvoja Općine Donji Kraljevec ,

4.Prijedlog odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donji Kraljevec ,

5.a) Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu općine Donji Kraljevec na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro
b) Prijedlog odluke dodjeli poslovnog prostora u vlasništvu općine Donji Kraljevec na privremeno korištenje

6.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Donji Kraljevec ,

7.Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za čišćenje snijega na području Općine Donji Kraljevec ,

8.Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Donji Kraljevec ,

9.Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.

NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
– aktualni sat
– prihvaćanje izvoda iz zapisnika.

Na sjednicu pozivam:
a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenicu načelnika, gđu. Snježanu Pongrac,
c) predstavnike sredstava javnog priopćavanja.

Predsjednik  OV: Zoran Strahija, v.r.

, , , , , , , , , , , ,