NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA 2016./2017.GODINU REDOVNIM STUDENTIMA NA PREDDIPLOMSKIM INTEGRIRANIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

GRB-77x100Na temelju Pravilnika o stipendiranju redovnih studenata, načelnik Općine Donji Kraljevec raspisuje

N A T J E Č A J

ZA DODJELU STIPENDIJA ZA 2016./2017.GODINU REDOVNIM STUDENTIMA NA PREDDIPLOMSKIM,INTEGRIRANIM I DIPLOMSKIM STUDIJIMA

Općina Donji Kraljevec dodjeljuje 20 (dvadeset) stipendija studentima za akademsku 2016./2017.godinu redovnim studentima na preddiplomskim, integriranim i diplomskim studijima koji imaju prebivalište na području Općine Donji Kraljevec.

Dokumenti za sudjelovanje na natječaju:

  • ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj
  • potvrda o redovnom upisu na visoku školu ili fakultet s naznakom smjera i studijske grupe,
  • preslika osobne iskaznice roditelja i studenta
  • preslika svjedodžbe I., II., III. i IV. razreda srednje škole i svjedodžba završnog ispita (za studente prve godine studija), odnosno potvrda fakulteta o položenim ispitima i prosjeku ocjena,
  • potvrda o podmirenim obavezama prema Općini D. Kraljevec,
  • uvjerenje o dohocima članova zajedničkog domaćinstva:Preslika rješenja Porezne uprave o razrezanom porezu na dohodak za prethodnu kalendarsku godinu po svim osnovama,potvrdu o mirovini,
  • potvrda o upisu na fakultet za članove koji redovito studiraju,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti,
  • roditelji koji su Hrvatski branitelji potvrdu Ureda za obranu da su kao branitelji u Domovinskom ratu sudjelovali najmanje 90 dana.Stipendija dodijeljena po ovom natječaju iznosi 500,00 kuna mjesečno.

 

Načelnik Općine Donji Kraljevec

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave u lokalnom listu «Međimurje»

Obrasci prijave podižu se u Općini Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52D

 

obrazac-stipendija – word dokument

natjecaj-stipendija  – word dokument

 

 

, , , , , , , , , , , ,