NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja za 2016./2017.g.

Na temelju Pravilnika o pravima i obvezama korisnika stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, načelnik Općine Donji Kraljevec raspisuje
NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja za 2016./2017.g.

natjecaj-stipendija-obrtnicka (word)

Općina Donji Kraljevec dodjeljuje 10 (deset) stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja za školsku godinu 2016/2017 koji imaju prebivalište na području Općine Donji Kraljevec.

Zanimanja koja će se ovim natječajem stipendirati su:

– Zidar
– Tesar
– Bravar

Dokumenti za sudjelovanje na natječaju:

– ispunjen i potpisan obrazac prijave na natječaj obrazac-ucenicka-stipendija (word)
– preslika osobne iskaznice roditelja i studenta
– potvrdu škole o statusu redovitog učenika
– svjedodžbe o uspjehu u  8. razredu osnovne škole (učenici 1. razreda)
– svjedodžbu ili potvrdu škole o uspjehu u prethodnom razredu (učenici 2. i 3. Razreda)
–  dokument o postignutim rezultatima na stručnim natjecanjima
– izjavu roditelja da učenik ne prima stipendiju po drugoj osnovi
– uvjerenje o dohocima članova zajedničkog domaćinstva (Preslika rješenja Porezne uprave o razrezanom porezu na dohodak za prethodnu kalendarsku godinu po svim osnovama
– roditelji koji su Hrvatski branitelji potvrdu Ureda za obranu da su kao branitelji u Domovinskom ratu sudjelovali najmanje 90 dana.
– potvrda o podmirenim obavezama prema Općini D. Kraljevec.
Stipendija dodijeljena po ovom natječaju iznosi 300,00 kuna mjesečno.
Obrasci i izjave prijave podižu se u Općini Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52D ili na www.donjikraljevec.hr .

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave u lokalnom listu «Međimurje»

Načelnik Općine Donji Kraljevec
Miljenko Horvat

tesar_m

 

, , , , , ,