U Općini Donji Kraljevec u tijeku radovi na 6 gradilišta:

U Općini Donji Kraljevec otvoreno je 6 gradilišta:

– U Donjem Kraljevcu se završava I. faza dogradnje i rekonstrukcije dječjeg vrtića sa fasadom i stolarijom

radovi_03 radovi_04

– U Hodošanu – uređenje staza i hortikulture na groblju

radovi_08 radovi_09 radovi_07

– Sveti Juraj u Trnju – uređenje staza i hortikulture

– Donji Kraljevec – sanacija grobne kuće

radovi_02 radovi_01

– Donji Pustakovec – završni radovi na Društvenom domu

radovi_06 radovi_05

, , , , , , , ,