Strategija razvoja Općine Donji Kraljevec za razdoblje 2015 – 2020.

JAVNA RASPRAVA I JAVNI UVID
U POSTUPKU IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

Strategija razvoja Općine Donji Kraljevec za razdoblje  2015 – 2020. godine prvi je takav planski strateški dokument koji je nastao na temelju dosadašnjih iskustava, djelovanja i promišljanja.
U oblikovanje vizije Općine Donji Kraljevec opredijelili smo se prema ravnomjernom razvoju svih naših šest mjesta, održivom gospodarskom razvoju, povijesnom, kulturnom i prirodnom nasljeđu,u suradnji s vlastitom lokalnom zajednicom, nacionalnim, međunarodnim, javnim i gospodarskim sektorom.

Strategija razvoja Općine Donji Kraljevec za razdoblje  2015 – 2020.

STRATEGIJA RAZVOJA OPCINE DONJI KRALJEVEC .docx  – pdf

Općina Donji Kraljevec pristupa javnoj raspravi u tijeku izrade prijedloga Strategije razvoja Općine Donji Kraljevec
Javni uvid provest će se u trajanju od 30 dana od 15. lipnja do 14. srpnja 2016.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Strategije mogu se podnositi do dana zaključenja javne rasprave i to:

SVE PRIMJEDBE U VEZI STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE POŠALJITE NA E-MAIL: opcina@donjikraljevec.hr

Stvaranje i održavanje intenzivnih i obostranih odnosa s okruženjem, tj. s gospodarstvom, ustanovama i civilnim sektorom, trajna je zadaća Općine Donji Kraljevec. U skladu s tim razvijat će se pozitivna percepcija vlastite lokalne samouprave u javnosti. Općina Donji Kraljevec i dalje će se razvijati kao dinamična i prilagodljiva lokalna zajednica u skladu s potrebama okruženja na općinskoj, županijskoj i državnoj, ali i međunarodnoj razini.
Upravo zbog toga, vjerujući da Donji Kraljevec, Hodošan, Palinovec, Donji Pustakovec, Sveti Juraj u Trnju, Donji Hrašćan mogu biti prostor razvijenih urbanih naselja, u kojima će mladi naći svoj životni prostor, želimo izraditi Strategiju razvoja Općine Donji Kraljevec za razdoblje 2015.-2020. godine koja će poduprijeti razvoj gospodarstva i kvalitete života.

S obzirom na prirodne, klimatske, kulturne, povijesne i društveno ekonomske preduvjete, Općina Donji  Kraljevec treba postati čimbenik integralnog strateškog i održivog razvoja ovog dijela Međimurja.
Svima kojima su na bilo koji način sudjelovali na izradi ove Strategije najljepše zahvaljujem, a svima nama želim dobar i uspješan razvoj u budućnosti u sklopu naše Općine Donji Kraljevec.

Načelnik: Miljenko Horvat

STRATEGIJA RAZVOJA OPCINE DONJI KRALJEVEC

 

, , , , , , , , , , , ,