OPĆINA DONJI KRALJEVEC: JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2016. GODINI

OPĆINA DONJI KRALJEVEC – JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2016. GODINI

grb opcine donji kraljevecTemeljem članka 15. i 18. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 18/2015.) načelnik Općine Donji Kraljevec raspisuje JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2016. GODINI

Predmet ovog Javnog natječaja za financiranje javnih potreba u 2016. godini (u daljnjem tekstu Javni natječaj) je prikupljanje pisanih prijedloga projekata organizacija civilnog društva (u daljnjem tekstu udruge) koje djeluju na području Općine Donji Kraljevec u slijedećim prioritetnim područjima i to sport, kultura, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave, poljoprivrede, zaštite okoliša, povećanje turističke ponude.
Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 587.000,00 kn.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kn a najveći iznos je 60.000,00 kn.
Temeljem čl. 33. Zakona o udrugama (NN br. 74/14.) a vezano uz Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.) i Uredbu o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15.) te članka 32. Statuta Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 6/13 i 10/13), općinsko vijeće Općine Donji Kraljevec na svojoj 17. sjednici održanoj dana 10.12. 2015. godine donijelo je sljedeći  PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA OPĆINE DONJI KRALJEVEC

 

Temeljem čl. 33. Zakona o udrugama (NN br. 74/14.) a vezano uz Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 121/14.) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15.) te članka 15. i 18. Pravilnika o financiranju javnih potreba  Općine Donji Kraljevec (Službeni glasnik Međimurske županije br. 18/15.), načelnik Općine Donji Kraljevec raspisuje javni natječaj za financiranje javnih potreba u 2016. godini.
Predmet javnog natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga projekata organizacija civilnog društva koje djeluju na području Općine Donji Kraljevec u slijedećim prioritetnim područjima i to kultura, sport, tehnička kultura, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave, poljoprivrede, zaštite okoliša, povećanje turističke ponude.
Sve potrebne informacije nalaze se u priloženim dokumentima:

UVOD

Opisni obrazac prijave

Izvještaj projekta

OBRAZAC ZA OCJENU KVALITETE PRIJAVE za programsko područje: SPORT – KULTURA

IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

OBRAZAC PRORAČUNA

IZJAVA O PARTNERSTVU

 

, , , , , , , , , ,