OPĆINA DONJI KRALJEVEC : SAZVANA 14. sjednica Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Klasa:021-05/15-01/13 Ur.broj:2109-06-15-01 D. Kraljevec, 30.04.2015.

Grb Donji KraljevecNa temelju članka 34. Statuta Općine Donji Kraljevec, te članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec

SAZIVAM 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donji Kraljevec za SRIJEDU, 06. svibanj 2015. godine s početkom u 20,00 sati u prostorijama Općine Donji Kraljevec u Donjem Kraljevcu, Kolodvorska 52 D. Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED
1.Izbor zamjenika predsjednika Općinskog vijeća,
2.Financijsko izvješće dječjeg vrtića „Ftiček” za 2014. godinu  ,
3.Izvješće o radu ustanove Centra dr. Rudolfa Steinera za 2014.g.  ,
4.Prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Donji Kraljevec  ,
5.Prijedlog odluke o poništavanju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih i fekalnih voda na području Općine Donji Kraljevec  ,
6.Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih i fekalnih voda na području Općine Donji Kraljevec
7.Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u Svetom Juraju u Trnju  ,
8.Prijedlog odluke o prodajnoj cijeni zemljišta u poduzetničkoj zoni Hodošan  ,
9.Izmjena Odluke o održavanju 10. Međunarodnog voćarskog sajma  ,
10. Ostala pitanja, prijedlozi i informacije.
681_8154
NAPOMENA:
Prije prelaska na dnevni red:
aktualnih 30 minuta,prihvaćanje izvoda iz zapisnika.

Na sjednicu pozivam:
a) načelnika, gosp. Miljenka Horvata,
b) zamjenicu načelnika, gđu. Snježanu Pongrac,
c) ravnateljicu dječjeg vrtića „Ftiček”, gđu. Irenu Cevizović,
d) ravnateljicu Centra dr. Rudolfa Steinera, gđu. Sandru Percač,
e) predstavnike sredstava javnog priopćavanja.
Predsjednik OV: Zoran Strahija, v.r.

, , ,