DRUGI DANI OTVORENIH VRATA PRE-KOM-a I EKO KVIZ NA DAN ZAŠTITE OKOLIŠA

nas1Poštovani korisnici naših usluga pozivamo Vas na druge Dane otvorenih vrata PRE-KOM-a.

Dani otvorenih vrata održati će se 05.06.2015. od 13.00 do 15.00 sati na lokacijama:
– Reciklažno dvorište PRE-KOM-a, Hrupine 8, 40323 Prelog
– Kompostana Prelog, Gorice, 40323 Prelog
U sklopu dana otvorenih vrata možete razgledati građevine, vozila i strojeve za gospodarenje otpadom PRE-KOM-a ili doznati odgovore vezano uz zakonsku regulativu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj.

U istom terminu na lokaciji Reciklažno dvorište, Hrupine 8, Prelog održati će se i EKO kviz u kojem će sudjelovati osnovne škole sa područja donjeg Međimurja koje će se boriti za vrijedne nagrade:

I nagrada: prijenosno računalo i projektor
II nagrada: projektor
III nagrada: digitalni fotoaparat

zbirnilogo
Sudionici EKO kviza pisati će test o gospodarenju otpadom, te pokazati svoje vještine u pravilnom odvajanju korisnog otpada. Pozivamo Vas da podržite škole u sudjelovanju u EKO kvizu.

ekokviz

Dane otvorenih vrata PRE-KOM održava u suradnji sa svojim vlasnicima JLS donjeg Međimurja (Grad Prelog i Općine Goričan, D. Kraljevec, Sv. Marija, D. Vidovec, D. Dubrava i Kotoriba).

Dođite na druge Dane otvorenih vrata PRE-KOM-a i doznajte više o gospodarenju otpadom na području donjeg Međimurja, te podržite sudionike EKO kviza.

NE DVOJI NEGO SMEĆE ODVOJI !

PRE-KOM PRELOG

zelena_m

, ,